Vypracovanie daňového priznania

  • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
  • Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
  • Výpočet preddavkov na daň z príjmu
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Daň zo závislej činnosti
  • Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane