Mzdy a personálna agenda

  • spracovanie miezd
  • výplatné listiny
  • mzdové hlásenia
  • potvrdenia o príjmoch
  • evidencia dovolenky
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • podklady pre účtovníctvo
  • mzdové a evidenčné listy